Quartis medical s.r.o.

Přihlášení do systému

Pokud jste již registrováni v systému, přihlašte se pomocí tohoto formuláře.

jméno :

heslo :

Co je nového

Nechte uzdravit své starosti ...

Naším hlavním cílem je preventivní snížení fiktivní nemocnosti zaměstnanců a tím ušetření nemalých finančních výdajů společnosti.

Základní typy kontrol

V současné době Vám můžeme nabídnout rozmanitou variantu paušálního programu.

Paušální program

Cena pro paušální klienty je smluvní za dohodnutý paušální poplatek. Stanovená cena se odvozuje od počtu zaměstnanců ve Vaší firmě. Naši zástupci Vás rádi navštíví a připraví konkrétní cenovou nabídku s ohledem na všechna specifika a požadavky Vaší firmy.

Základní ceník pro jednorázové kontroly

Termíny kontrol se vypočítávají ode dne, kdy jsou nahlášeny všechny potřebné údaje do interního systému společnosti. Ceny jednorázových kontrol jsou platné po celém území smluvních měst, které jsou součástí tohoto ceníku. Výjezdy mimo tyto území jsou zpoplatněna 6Kč za 1km

Typ kontroly Termín
Urgent kontrola je provedena do 24 hodin
Víkend kontrola je provedena v sobotu nebo v neděli a ve dnech státních svátků