Quartis medical s.r.o.

Přihlášení do systému

Pokud jste již registrováni v systému, přihlašte se pomocí tohoto formuláře.

jméno :

heslo :

Co je nového

Nechte uzdravit své starosti ...

Naším hlavním cílem je preventivní snížení fiktivní nemocnosti zaměstnanců a tím ušetření nemalých finančních výdajů společnosti.

Představení firmy

Quartis medical s. r. o. , je firma výlučně specializovaná na kontrolu dočasně práce neschopných zaměstnanců. Naše služby jsou navázány na platnost zákona 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a následně na ustanovení § 192 zákoníku práce. S účinností od 1.1.2009 je zaměstnavatel mimo jiné povinen, při splnění zákonných podmínek, hradit zaměstnanci náhradu mzdy po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti resp. karantény.

Tím, že naše jediná činnost je směřována na kontrolu dočasně práce neschopných zaměstnanců, můžeme naše služby nastavit a přizpůsobit požadavkům Vaší firmy. Hlavním cílem těchto kontrol je preventivní snížení fiktivní nemocnosti zaměstnanců a tím ušetření nemalých finančních výdajů společnosti.