Quartis medical s.r.o.

Přihlášení do systému

Pokud jste již registrováni v systému, přihlašte se pomocí tohoto formuláře.

jméno :

heslo :

Co je nového

Nechte uzdravit své starosti ...

Naším hlavním cílem je preventivní snížení fiktivní nemocnosti zaměstnanců a tím ušetření nemalých finančních výdajů společnosti.

Ochrana osobních údajů

Naše firma klade maximální důraz na ochranu veškerých osobních údajů všech Vašich zaměstnanců, proto investujeme nemalé finanční prostředky do bezpečnostních systémů a ochrany dat. V praxi to znamená, že celý systém je provozován na vyhrazeném webovém serveru a veškerá komunikace se systémem, prostřednictvím uživatelských účtů, probíhá zabezpečeným protokolem SSL. Bezpečnostní certifikát je vystaven celosvětově uznávanou certifikační autoritou THAWTE. Vkládání dat o Vašich zaměstnancích do systému provádí jeden Vámi určený pracovník. Ochrana osobních údajů je v České republice regulována zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími právními předpisy.

Veškeré informace o zaměstnancích jsou uchovány v souladu se zákonem a jsou použity pouze pro potřeby provedení objednané kontroly ze strany společnosti Quartis medical, s.r.o. s tím, že budou zlikvidovány nejpozději při ukončení spolupráce s Vaší společností. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám a budou bezpečně uloženy a použity pouze za účelem provedení kontroly, popř. při komunikaci mezi Quartis medical, s. r. o. a klientem.