Quartis medical s.r.o.

Přihlášení do systému

Pokud jste již registrováni v systému, přihlašte se pomocí tohoto formuláře.

jméno :

heslo :

Co je nového

Nechte uzdravit své starosti ...

Naším hlavním cílem je preventivní snížení fiktivní nemocnosti zaměstnanců a tím ušetření nemalých finančních výdajů společnosti.

Zákon o nemocenském pojištění

Co se vlastně změnilo?

Od 1. ledna 2009 nabývá účinnosti nový zákon o nemocenském Pojištění - Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Přináší zcela novou úpravu systému nemocenského pojištění.

Pro běžného zaměstnavatele je asi zásadní změnou poskytování náhrady mzdy zaměstnanci místo nemocenské. Během prvních 14 dní pracovní neschopnosti nebude zaměstnanci vyplacena nemocenská, ale obdrží za splnění zákonných podmínek náhradu mzdy od zaměstnavatele. Zmiňovaná náhrada náleží pouze za pracovní dny a to tak, že první tři pracovní dny se náhrada mzdy nevyplácí a od čtvrtého dne do konce druhého týdne pracovní neschopnosti je vyplácena příslušná částka za pracovní dny. Náhrada mzdy nepodléhá dani z příjmů, ani placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Pojistné na nemocenské pojištění, které hradí zaměstnavatel, je nyní 1,4 %. Nemocenská bude zaměstnanci náležet od patnáctého kalendářního dne nemoci.